service

Гаранционният срок на продаваната от нас стока е 24 месеца. Повредите, възникнали през този срок се отстраняват на място или в Магазина на ул.”Климент Охридски” №22 в срок до ДЕСЕТ РАБОТНИ ДНИ.

Поемаме извънгаранционно обслужване на закупените от нашите магазини уреди.